Probus Dispuut

MARKETING


Client
Probus Dispuut

Website
probusdispuut.nl

Sector
Onderwijs / juridische dienstverlening

Periode
Q1 - Q4 2019

UITDAGING

Zowel het verhogen van het ledenaantal als het promoten van
diverse kantoorbezoeken.

Oplossing

Targeted online paid advertisement.

Oplossing

‘Probus heeft als hoofdtaak het matchen van aangesloten advocatenkantoren met masterstudenten van de Erasmus Universiteit. Als dispuut zijn wij mede afhankelijk van sponsoren. Het is dan ook noodzakelijk dat een groot aantal studenten zich als lid bij ons aanmeld en opgeeft voor kantoorbezoeken. Golden Leaf Media heeft ons geholpen met het opbouwen van een groter ledenaantal alsmede met de online promotie van kantoorbezoeken. De groei in het ledenaantal heeft er voor gezorgd dat wij dit jaar veel nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan én nu al (twee maanden na de start van het collegejaar) het hoogste budget in vergelijking tot voorgaande jaren hebben gerealiseerd.’

S. Challiui – Vice Voorzitter Probus Dispuut

Decentrale Selectie Training

Next Project

See More